Pasākumu kalendārs Limbažu Galvenajā bibliotēkā DECEMBRĪ (2014)

PASĀKUMI


4. decembrī plkst. 10.00 – Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
 • aktualitātes bibliotēkā

18. decembrī plkst. 18.00 – LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” literāra tikšanās ar rakstnieku un žurnālistu, grāmatas “11 stāsti par vīriešiem” autoru Aivaru Kļavi Limbažu Galvenās bibliotēkas  lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9)

 

 

IZSTĀDES


No 1. – 31. decembrim – gadskārtu ieražu cikla izstāde Tāli zvani, klusas ilgas, rokā smaržīgs egļu zars… Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9) 

No 4. decembra – Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde

 


TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS


3. decembrī plkst. 16.00 – LGB uz trešo tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9)

16. decembrī plkst. 16.00 – LGB uz trešo tikšanos aicina tos, kuriem ir interese par rakstniecību,  paši raksta dzeju, stāstus u.c. (Limbažos, Rīgas ielā 9)

 


“Literātu un ievērojamu cilvēku dzīves pieturzīmes” (Limbažos, Rīgas ielā 9)

1. decembrī – rakstniekam, žurnālistam Pāvilam Rozītim - 125 (1889-1937)

5. decembrī  – dzejniekam Aivaram Neibartam - 75 (1939-2001)

15. decembrī – rakstniecei Evai Mārtužai - 60 (1939)

16. decembrī – dzejniekam Leonam Briedim - 65 (1949)

19. decembrī – dzejniekam Vilim Cedriņam - 100 (1914-1946)

25. decembrī – valodniekam, etnogrāfam, folkloristam Pēterim Šmitam - 145 (1869-1938)

 

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES.

Uzziņas par Eiropas Savienību.

Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos.

Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija.

Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu.

 

Literatūras izstāde “Latvija gatavojas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē”

Informatīva izstāde „Jaunākais par Eiropas Savienību”

 


APMĀCĪBAS (Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv): 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem:  

 •  5. decembrī - Limbažu un Alojas novadu publisko bibliotēku patriotiskā konkursa “Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas”  noslēgums
 • 12. decembrī - Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku gada noslēguma seminārs Lādes Vītolos, patriotiskā konkursa uzvarētāju apbalvošana
 • 5. decembrī - 2014. gada akcijas Atbalsts lauku bibliotēkām noslēguma sarīkojums  Salacgrīvas pilsētas kultūras namā