Pasākumu kalendārs Limbažu Galvenajā bibliotēkā NOVEMBRĪ (2014)

PASĀKUMI


6. novembrī plkst. 10.00 Jauno grāmatu diena. Lasītāju kluba biedru tikšanās Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9):

 • jaunieguvumu (nozaru un daiļliteratūras) bibliogrāfiskais apskats;
 • ieskats novembra mēneša jubilāru kalendārā;
 • aktualitātes bibliotēkā.

 

26. novembrī plkst. 17.00 LGB pasākumu ciklā “Mūsu viesis” tikšanās ar Mārīti Saulīti - par vasaras iespaidiem Taškentā, saistībā ar komponistu Emilu Melngaili, Limbažu Galvenās bibliotēkas lasītavā (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

 

IZSTĀDES


No 1. 8. novembrim – pagarināta izstāde “Mani vaļasprieki cauri gadu desmitiem” (novadniece Astra Tomsone) Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas ielā 9).


No 6. novembra Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu – daiļliteratūras un nozaru literatūras izstāde.

 

8. novembrī sadarbībā ar Limbažu 1. pirmskolas izglītības iestādi -  (PII) “Buratīno” – 70. gadu jubilejas izstāde –  Limbažu Bērnu un jauniešu centrā (Limbažos, Rīgas ielā 19).

 

No 10. novembra izstāde “Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas.” (Z.Lazda) (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

 

TIKŠANĀS INTEREŠU GRUPĀS


5. novembrī plkst. 16.00 LGB uz otro tikšanos aicina novadpētniekus, vēstures draugus (Limbažos, Rīgas ielā 9).

 

25. novembrī plkst. 16.00 LGB uz otro tikšanos aicina tos, kuriem ir interese par rakstniecību,  paši raksta dzeju, stāstus u.c. (Limbažos, Zāles ielā 8).

 

 

Literātu un ievērojamu cilvēku dzīves pieturzīmes(Limbažos, Rīgas ielā 9)

 1.novembrī – vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim 245 (1769-1850)

 1.novembrī – dzejniecei  Norai Kalnai75 (1939)

 3.novembrī – komponistam  Jānim Kalniņam110 (1904-2000)

5.novembrī – gleznotājai Maijai Tabakai75 (1939)

7.novembrī – rakstniekam Kārlim Skalbem 135 (1879 – 1945)

16.novembrī – tēlniekam Gustavam Šķilteram 140 (1874-1954)

18.novembrī – rakstniekam Anatolam Imermanim 100 (1914-1998)

20.novembrī – vēsturniekam  Edgaram Dunsdorfam 110 (1904-2002)

28.novembrī – dzejniekam Pēterim Zirnītim 70 (1944-2001)

 

 

Eiropas Savienības informācijas punkts (Limbažos, Rīgas ielā 9, tālrunis 64070747, e-pasts lasitaju_apkalposana@limbazi.lv)

 

 • Grāmatas, bukleti un citi informācijas resursi par Latvijas integrāciju ES un procesiem ES;
 • Uzziņas par Eiropas Savienību;
 • Konsultācijas un apmācības par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos;
 • Datu bāze “Nozare.lv” un aktuālākā Eiropas Savienības nozares informācija;
 • Bezmaksas datori ar interneta pieslēgumu;

 

 • Literatūras izstāde “Latvija gatavojas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē”;
 • Informatīva izstāde  „Jaunākais par Eiropas Savienību”.

 


APMĀCĪBAS (Limbažos, Zāles ielā 8, pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv): 

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu;
 • Praktiskas lietas darbā ar datoru;
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošana;
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā;
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām);
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

 

 • 20.novembrī plkst. 15:30 radošās darbnīcās grāmatzīmju veidošana (pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29479811, 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv).

 

 

Profesionālie pasākumi bibliotekāriem:  

 • 28. oktobris – 2. novembris –  dalība Ļeņingradas apgabala universālās zinātniskās bibliotēkas rīkotajā konferencē Международные VI Губернские чтения «Традиции земства» к 150 -летию местного самоуправления в России Sanktpēterburgā (Krievija)
 •  3. novembrī – Limbažu novada publisko bibliotēku apmeklējums, gatavojoties atkārtotai akreditācijai
 • 27. novembrī –  Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku  mācību seminārs (Limbažos, Zāles ielā 8)