Bibliotēkas labvēļiem - individuālajiem grāmatu dāvinātājem
Aleksim Gablikam
Kristenai Cīrulei
Vijai Buķei
Dinai Puhartei 
Birutai Jansonei
Jurim Bindemanim

2014.gada decembris

Ziņu sagatavoja:
Vera Dālberga

Tagi: Lpb, tincinājums, bibliotēkas labvēļi, grāmatu dāvinātāji