Bibliotēkas dzīvē ir daudz mīļu brīžu,kad bibliotēkas lietotāji dalās ar savu sirds dāsnumu.
Bibliotēkas labvēļiem!
Grāmatu dāvinātājiem-
Jurim Bindemanim
Ilzei Jansonei
Aleksim Gablikam
Jānim Lazdānam
Dinai Puhartei
Ievai Dreikai
Artūram Kvitkam
Imantam Priedītim-makulatūras vākšanas akcija ‘’Zaļā bibliotēka’’
Zina Freimane - Akcija "Tautas grāmatu plaukts’’

Ziņu sagatavoja:
Vera Dālberga

Tagi: Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka, tincinājums, Bibliotēkas labvēļiem, Grāmatu dāvinātājiem