Mūsu novadniecei - Literātei (prozaiķe, tulkotāja, publiciste), preses darbiniecei (žurnāliste) Valijai Brutānei -100! Mācījusies Līgatnes un Vildogas pamatskolā, 1928 beigusi Rīgas 2. vidusskolu, 1947 – Latvijas Valsts pedagoģiskā institūta Angļu valodas fakultāti. Kopš 1935 apgāda Grāmatu draugs ārštata tulkotāja.

 Pirms 100 gadiem drēbnieka ģimenē Rīgā dzimusi pirmskara Latvijā populārā dzejniece, arī ''Jaunāko Ziņu'' žurnāliste Valija Brutāne, meitas uzvārdā Jansone. Padomju gados darbojusies arī kā tulkotāja, starp citu, atdzejojot Viljama Šekspīra ''Sapni vasaras naktī''. Valija Brutāne bija viens no tiem latviešu autoriem, pie kuru ''pāraudzināšanas'' pēc kara ar skubu metās kā padomju kritika, tā funkcionāri. Viņai pārmeta ''apolitismu'', ''atraušanos no dzīves'', apgalvojot, ka "tādas dzejas nekad nekļūs tuvas padomju cilvēkam". Kaut arī vēlāk staļiniskās kritikas tvēriens mazliet atslāba, 1973. gadā dzejniece krājumā ar simbolisku nosaukumu ''Rātnie ritmi'' atzīmē, ka nu jau gribas "tikai klusēšanas auglī kost" un ''intrigu cilpas žņaudz kaklu". Tomēr 70. gadu otrajā pusē tautā populāra kļuva Raimonda Paula komponētā, Viktora Lapčenoka un Noras Bumbieres dziedātā dziesma ''Nīcā'', kuras vārdu autore ir V. Brutāne: ''Sarkans lindraks, zīļu vainags ņirbot ņirb./ Skatiens liek kā zibošs vanags sirdij tirpt...''

 http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/sodien/?doc=93091


No Līgatnes pagasta bibliotēkas novadpētniecības materiāliem par novadnieci Valiju Brutāni
http://picasaweb.google.com/veradalberga/PaKripatinai7?locked=true#

Ziņu sagatavoja:
Vera Dālberga

Tagi: Novadpētniecība, dzejniece, Lpb, ''Latvijas avīze'', 100.gadu jubileja, Brutāne, novadniece, Valija