Svēto rakstu lasījumi

2014. gada 11. aprīlī bibliotēkas telpās notiks dievkalpojums, kuru vadīs Ev. lut. draudzes mācītājs Guntis Želvis.

Ziņu sagatavoja:
Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja Indra Goba