Tematiska izstāde

Izstādē 'Grāmata ir mans draugs"- jaunākās grāmatas par mīlestību un draudzību

Ziņu sagatavoja:
Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkas vadītāja Indra Goba