Apkopoti lasītāko grāmatu un čaklāko lasītāju dati, izmantojot vienoto bibliotēku informācijas sistēmu Alise.

2018.gadā bibliotēkā reģistrēti 200 patstāvīgie lasītāji. Krājumu papildināja 244 jaunas grāmatas un 345 preses izdevumi. Apmeklējumu kopskaits 3237, izsniegtie eksemplāri 4767.

Ziņu sagatavoja:

 


Dace Madalāne