Kaut arī janvāris ir bibliotēku gada atskaišu iesniegšanas mēnesis, ir ieplānoti pasākumi.

Literatūras izstādes 

20. janvāris1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

“Viss nāk un aiziet tālumā, un sākas viss no gala”  /L.Vāczemnieks/ /Raimondam Paulam- 80/

Grāmatu apskats pirmskolas grupiņai „Ziemas pasakas”.

Rītausmas stunda 3.un 4.klasei „Pasaku lācis stāsta par sevi..”

Ziņu sagatavoja:

Inese Paia