Svarīgākais- skolas ikdiena –bibliotēka, ,,Bērnu Žūrija”, literatūras izstādes.

Skolas ikdiena –bibliotēka (bērnudārza bērniem)

-ekskursija bibliotēkā

-viktorīna zinātkārajiem

-spēles

 sāk darbu -

    1)darba grupas pienākumu sadale

    2)dalībnieku sanāksme

    3) ,,žūrijas” grāmatu izstāde

    4)ideju tirdziņš

 

Jauno latviešu rakstnieku un dzejnieku darbu izstāde ,,Lai tiktu tuvāk, ir jāiet klāt, nevis jāgaida šurpnākam.”/I.Ziedonis/,

 

literatūras izstādes „ Mūsu māja būs tik tīra, cik tīri būsim paši.” / Rakstniekam

Vladimiram Kaijakam-85”/

 

„Mainoties uz augšu, tu likteni pārspēsi!"” / Dzejniekam, dramaturgam

Rainim- 150/

Ziņu sagatavoja:

Inese Paia

Tagi: bibliotēka, skola, Liepna