Obligātā literatūra ikvienam, kas vēlas ielēkt atpakaļ dzīves vilcienā vai vaino sevi par dzīves grūtībām, piemēram, zaudētu darbu, izirušām attiecībām, mazākiem vai lielākiem ikdienas sarežģījumiem.