Mēs paiesimies pretī pavasarim!

Literatūras izstādes:

 Ja mana balss jums sirdī noskan, ja tā modina un satricina, tad viņas spēks ir tikai izteikt to, kas neizteikts ikkatra krūtīs dus. /Dzejniecei Aspazijai- 150/                                                                1.- 27.03.

 

    25.marts -Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

„Lai pieminam šo mūsu melno dienu un nekad neaizmirstam to!”

 16.-31.03.

·   27. marts – Starptautiskā teātra diena

Jūs vienkārši nezināt, kas ir teātris. Ir pasaulē sarežģītas mašīnas, bet teātris ir pati sarežģītākā…”/M.Bulgakovs/                   16.-31.03.

 

Grāmatu apskats  2., 4.klasei „Grāmatas par putniem”-           10.03.

Rītausmas stunda bērnudārza bērniem : ”Mazs putniņš dzied uz zara!”         -17.03.

Ziņu sagatavoja:

Inese Paia

Tagi: bibliotēka, Liepna