"Mīļākās grāmatas" prezentēšana ir viens no "Bērnu žūrijas" darba atskaites pasākumiem.

 "Mīļākās grāmatas" prezentēšana ir viens no "Bērnu žūrijas" darba atskaites pasākumiem. Bērni būs sagatavojuši arī savu mīļāko grāmatu prezentācijas un mērķaprogrammas dalībnieki saņems balvas.