Bibliotēkā pieejami 7 datori un var izmantot bezvadu internetu WiFi 100m rādiusā no bibliotēkas. www.letonika.lv, www.lursoft.lv un www.filmas ir bezmaksas.

Lai nokļūtu pie datoriem, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī jāiepazīstas ar datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumiem Liepnas pagasta bibliotēkā. Iepazīšanās jāapliecina ar parakstu reģistrācijas burtnīcā.

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Lursoft laikrakstu bibliotēka - tajā varat lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss, The Baltic Times , novadu laikrakstu Tukuma Ziņotājs, Bauskas dzīve, Zemgales Ziņas, Druva, kā arī izmantot BNS arhīvus.
Bibliotēkā varat dažu sekunžu laikā atrast gan šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas publicēti pirms vairākiem mēnešiem. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, tai skaitā teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Portālā www.filmas.lv Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji bez maksas var noskatīties lielu daļu Latvijas jaunāko un labāko filmu, un filmu saraksts pamazām tiek papildināts. Portālā ievietotās filmas ierindojamas starp labākajām un tām ir Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps piešķirtā kvalitātes zīme - ikviena no šajā portālā noskatāmajām filmām savulaik tikusi apbalvota vai nominēta kādai balvai festivālā.

Tagi: noteikumi, datori