Lielais Latvijas atlants ir apjomīgākais karšu krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju. Pirmo reizi vienā izdevumā Latvija apskatāma tik detalizēti mērogā - 1:100 000 (1 cm = 1 km). Tas ir mazākais mērogs, kādā iespējams attēlot gandrīz visus Latvijā esošos ceļus un viensētas, no kurām 55 000 ir dots nosaukums. Kartēs ir vairāk nekā 10 000 Latvijas ciemu un citu mājkopju, 5400 ezeru un 4500 upju nosaukumu

 

Tagi: ezeri, karte upes, ceļi