Piedalās Liepas pagasta dzejdari, visi, kuri vēlas un dzejas mīļotāji. Vari izmēģināt savas spējas! Izaicini sevi!

Ja vēlies, būs iespēja lasīt savas mīļākās citu dzejnieku dzejas.

Labos laika apstākļos pasākums bibliotēkas pagalmā !