Izstādē uzlikti Leonarda Rakicka prozas sacerējumi, Rasmas Zušas, Aigara Jaundžeikara, Ilmāra Sūniņa, Anitas Gavares un Vijas Birkovas dzeja.