Gleznu izstāde.

 

Apriķu bibliotēka uzaicina visus mākslas mīļotājus uz  mākslinieku jaunākās gleznu izstādes atklāšanu Tautas namā.