Dzejas dienas ietvaros notiks tikšanās ar Latvijā pazīstamākajiem un jaunākajiem dzejniekiem, notiks jaunāko autoru darbu priekšlasījumi.