Apraksts

&nb sp;

    Kafka, Francs. Pils : [romāns] / Francs Kafka ; no vācu val. tulk. un priekšv. sarakst. L.Kalniņa. - Rīga : Jumava, 2001. - 300, [3] lpp. - (XX gadsimta romāns).
        ISBN 9984-05-447-0.
MD
Komentāri