Tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2018.gada martam

1. - 30.marts

Literārā izstāde par pavasari "Pēc baltas ziemas baltiem ziediem pavasaris nāk"

22. - 29.marts

Literārā izstāde "Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam - 165 (1853-1890)"

15.marts

Bibliotekārā stunda sākumskolas audzēkniem "Cilvēks un vide"

19. - 23.marts

E - prasmju nedēļa

26.marts - 6.aprīlis

Radošā darbnīca "Tuvojas Lieldienu laiks!"

28.marts

Bibliotekārā stunda "Hansa Andersena daiļrade"

Ziņu sagatavoja:

Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka