15. septembrī Laucesas pamatskolas  1.–4. klašu skolēni bija mērojuši ceļu uz Laucesi (apm.4 km), lai iepazītos ar Lauceas pagasta bibliotēku  un ielūkotos daudzveidīgajā grāmatu pasaulē. Bibliotēkas vadītāja iepazīna bērnus ar bibliotēkas telpām – abonementu, lasītāju zāli, datorklasi.


Bērni tika iepazīstināti kā meklēt grāmatas, izmantojot alfabētisko katalogu, kāda ‘pase’ ir katrai grāmatai, kā izskatās lasītāja formulārs. Lasītaju zālē katrs varēja apskatīt un novērtēt bibliotēkā esošo lielāko un smagāko grāmatu – „viena diena Latvijā” un pašu mazāko grāmatu M.Manakovas „Kurš kā mazgājas”; zēni paspēja uzspēles dambreti un šahu, bet meitenes savu kārt izrādīja interesi par novadpētniecības sturīša eksponātiem  - pirmajiem koka glūdekļiem, ogles glūdekļiem u.c. priekšmetiem.

 

Lasītāju zālē katrs skolēns saņēma bukleti – Ielūgums uz bibliotēku.

Bibliotēkā skolēni apskatīja izstādi „Laucesas pagasta garīgais mantojums” un  dzejas dienu ietvaros grāmatu izstādi „Dzejas pavedinošās rindas”.

Skolēni ar gandarījumu minēja mīklas par pasaku varoņiem un katrs dabūja grāmatzīmi – mazo pūcīti. Ekskursijas noslēguma bērni ar lielu gandarījumu noskatījas multfilmas.

 

Liels paldies skolotājai Tatjanai Mihailovai un skolas administrācijai par sadarbību.