27. aprīlī Laucesas pagasta bibliotēkas darbinieki viesojās Birznieku pamatskolas pirmsskolas grupā, piedāvājot interesantu pasākumu. Pirmo reizi uz pirmsskolas grupu devās Grāmatu feja ar savām grāmatām un jautro zaķīti.

Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot interesi par grāmatām.  Grāmatu feja pastāstīja visiem par daudzveidīgām bibliotēkā esošām grāmatām un varoņiem, par to, ka grāmatas palīdz izzināt visu pasaulē, tās var ne tikai lasīt, bet arī klausīties.

Pēc tam bērniņi tika aicināti radoši padarboties – salīmēt paši savu jautro zaķīti, bet paši mazākie ar pirkstu krāsām izkrāsoja jautrus dzīvnieciņus. Pēc radošā darbiņa mazuļi apskatīja visas atnestās grāmatas un izvēlējās grāmatas lasīšanai.  Bērni labprāt arī noklausījās pasakas “Zaķītis-drošsirdis” un “Gudriniece un sliņķe”.

Pasākuma noslēgumā bērni un skolotāja saņēma personīgus uzaicinājumus-brošūras uz bibliotēku.

Ziņu sagatavoja:

V.Kvetkovska