20. janvārī Laucesas pagasta bibliotēkā noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu/Jauniešu žūrija 2011”, kas notika

Birznieku pamatskolas telpās

 

Laucesas pagasta bibliotēkā  ir noslēdzies pasākums „Bērnu/Jauniešu žūrija 2011”.

Šogad mums bija 22 čakli eksperti, kuri izlasīja grāmatas savā klāšu grupā un beigās par visām izlasītajām grāmatām aizpildīja anketu, tādejādi novērtējot labāko grāmatu un tās autoru.

Tā kā bērni visu lasīšanas periodu ir čakli strādājuši, 20. janvārī Birznieku pamatskolā  visi „Bērnu/Jauniešu žūrijas 2011” eksperti un citi interesenti piedalījās noslēguma pasākumā. Kā arī, pēc labi padarīta darba pienākas, bērni saņēma saldas dāvanas un pateicības, kopīgi atminējām lielu pasakas krustvārdu mīklu, pārbaudījam izlasīto gramatu saturu un ineresantus faktus un , protams arī, uzzinājam, kam ir vislielakais uzpūstais burbulis.

Nobeigumā bērni ar prieku piekrita piedalīties „Bērnu/Jauniešu žūrijā” arī šogad.