Manifesta iniciatore ir Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (IFLA) sadarbībā ar citām Eiropas bibliotēkas pārstāvošajām organizācijām – Eiropas iniciatīvu “Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030), Zinātnisko publikāciju un akadēmisko resursu koalīciju (SPARC), Eiropas zinātnisko bibliotēku asociāciju (LIBER),

Šobrīd Eiropa atrodas pagrieziena punktā – maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. IFLA cer, ka manifests kļūs par pamatu gan atsevišķu bibliotēku un bibliotekāru, gan bibliotēku asociāciju un biedrību interešu aizstāvības aktivitātēm. IFLA ir vērsusies pie bibliotēku asociācijām ES dalībvalstīs, mudinot sadarboties ar politiskajām partijām savās valstīs. Akcijas mērķis ir apkopot piemērus par to, kā katra puse plāno atbalstīt bibliotēkas nākamajā Eiropas Parlamenta pilnvaru termiņā.

 

Eiropas bibliotēku interešu aizstāvības jautājums ir iekļauts arī Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) stratēģiskajā plānā 2019.–2022. gadam. Manifests ir nosūtīts Eiropas Parlamenta viceprezidentei, Īrijas EP deputātei, Mereidai Makginesai (Mairead Mc Guinness), kura uzaicināta uzstāties ikgadējā Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības foruma (NAPLE) 27. konferencē “Bibliotēkas atvērtas visiem” (Libraries Open for All), kas notiks 2019. gada 24.–25. jūnijā Dublinā, Īrijā.

 

Bibliotēku manifestā Eiropai teikts: Bibliotēkas ir svarīgas Eiropai – tās ir galvenās mācību un pilsoniskās līdzdalības vietas, iespēja piekļūt kultūras mantojumam, kā arī pētniecības un inovāciju virzītājspēks. Savukārt Eiropa ir svarīga bibliotēkām. Lai varētu veidot spēcīgāku, gudrāku un taisnīgāku sabiedrību, mūsu institūcijas ir atkarīgas no Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā pieņemtajiem lēmumiem. Mēs ceram uz Eiropu, kas palīdzēs mums sasniegt mūsu misiju. Tāpēc Eiropas bibliotēkas pārstāvošās organizācijas aicina lasīt un atbalstīt šo manifestu.”

 

Manifesta teksts angļu valodā un plašāka informācija: https://www.europe4libraries2019.eu.

 

Manifesta teksts latviešu valodā: https://www.europe4libraries2019.eu/resources/

Ziņu sagatavoja:

Manifestu tulkoja 


Inese Kazāka, Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste


Bibliotēku attīstības centrs


Latvijas Nacionālā bibliotēka


Tālr. 67716051


E-pasta adrese: inese.kazaka@lnb.lv