Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) publicējusi “Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries” (“Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām”) 2019. gada atjaunoto izdevumu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrā ir uzsākts darbs pie “Gifts for the Collections:  Guidelines for Libraries” (“Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas bibliotēkām”) izdevuma sagatavošanas latviešu valodā.

 

Vadlīniju ievadā uzsvērts, ka dāvinājumiem ir būtiska loma bibliotēku krājumu veidošanā. Līdz ar to bibliotēkām ir ieteicams noteikt kārtību, kādā tiek apstrādāti un novērtēti dāvinājumi saskaņā ar bibliotēkas dāvinājumu politiku. Tādējādi tiks sniegta skaidrība gan bibliotēkas darbiniekiem, gan dāvinātājiem, kā arī tiks nodrošināts, ka nākotnē būs iespējams pilnībā izmantot bibliotēkas krājumos iekļautos materiālus.

 

Vadlīnijas veido septiņas nodaļas, un katrā no tām tiek aplūkots viens būtisks dāvinājumu piesaistīšanas un pieņemšanas procesa aspekts. Pirmajā un otrajā nodaļā sniegti vispārīgi norādījumi bibliotēku darbiniekiem un sabiedrībai. Trešajā nodaļā tiek aplūkota brīvprātīgu dāvinājumu pieņemšana, savukārt ceturtajā nodaļā kā strādāt ar piesaistītiem jeb lūgtiem dāvinājumiem. Piektajā nodaļā aplūkota informācija, kas nepieciešama dāvinājuma novērtēšanai, un īpaši nosacījumi, kurus var noteikt dāvinātājs. Sestajā nodaļā apskatīti jautājumi saistībā ar resursiem, kas nepieciešami dāvinājuma pieņemšanai. Pēdējā nodaļā aprakstīti ieteikumi, kā pateikties par dāvinājumu gan formālā, gan neformālā veidā.

 

Vadlīnijas pieejamas IFLA mājas lapā.

Ziņu sagatavoja:

Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja