2019. gada 7. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) aicina pievienoties Jauno zinātnieku sanākšanai par tēmu "Vai un kā mainās cilvēka rīcība tiešsaistē un reālajā saziņā?". Dalība bez maksas.

 
Pasākumā tiks aktualizēti šādi jautājumi:

  • Kā virtuālās telpas spēj mainīt teksta uztveri dažādajos līmeņos?
  • Ko nozīmē veikt tekstu analīzi ar virtuāliem rīkiem un kādus potenciāli inovatīvus vektorus mūsdienu augstākās izglītības procesā tie var sniegt?
  • Ko nozīmē būt studentam virtualizētajā pasaulē?

 

 

Šoreiz savā pētniecības pieredzē dalīsies Marija Semjonova. Marija ir ieguvusi filoloģijas doktora grādu salīdzināmajā literatūrzinātnē (2015) Latvijas Universitātē (LU), rakstot pētījumu par autobiogrāfiskuma izpausmēm un žanriskajām pazīmēm Latvijas un Somijas sieviešu prozā. Pētījums ir ieguvis Latvijas Zinātņu akadēmijas Jauno zinātnieku balvu 2017. gadā par labāko 2015. gadā aizstāvēto disertāciju; vienlaikus tika publicēta Marijas sarakstītā monogrāfija par disertācijas tēmu. Marijai ir vairāk nekā 10 gadu pētnieciskā pieredze Latvijā, Somijā (studijas un pētniecība Tamperes Universitātē, Austrumsomijas Universitātē (Joensū), Helsinku Universitātē) un Igaunijā (studijas un pētniecība Tallinas un Tartu universitātēs), kā arī viņa ir vairāku starptautisku konferenču dalībniece un rakstu autore.


Pašlaik Marija veic pēcdoktorantūras pētījumu LU Humanitāro zinātņu fakultātē Dzimtes studiju centrā, kur meklē risinājumus augstākās izglītības sektora modernizācijai. Marijas pētījums tiek īstenots 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros, saņemot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta atbalstu. Par vienu no svarīgākiem sniegumiem, kas tiek izstrādāts Marijas projektā, var uzskatīt mēģinājumu analizēt literārus un cita veida tekstus izmantojot statistikas un lineārās algebras principus. Pašlaik Marija vada jaunizveidotu pētnieku grupu, kuras mērķis ir apzināt "digitālās uzvedības" principus Latvijā, Somijā un Igaunijā un izstrādāt tā dēvētās "tekstuāli-vizuālās molekulas". Par molekulu filozofisku, kultūras, zinātnisku un citu pielietojamību, kā arī par individuālo rīcību virtualizācijas procesiem tiks runāts lekcijā.


Šis ir jau piektais LJZA organizētais pasākums, kurā jaunie zinātnieki dalās ar ārzemēs iegūto pieredzi. Iepriekš esam uzklausījuši stāstus par Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu, Čīli, Lielbritāniju. Tagad laiks pašmāju pēcdoktorantūras pētniecei.


LJZA apvieno doktorantūras studentus un jaunos zinātniekus Latvijā, dodot iespēju iesaistīties politikas veidošanā, komunikācijā ar sabiedrību un satikt domubiedrus un sadarbības partnerus.


Informācija par iestāšanos biedrībā pieejama šeit


Aicinām sekot aktuālākajai informācijai arī LJZA Facebook lapā


Atgādinām, ka, ja esi doktorants vai zinātniskā (doktora) grāda pretendents, esi laipni aicināts pievienoties Facebook grupai "Grupa doktorantiem"


Pasākumu organizē LJZA sadarbībā ar LNB. Informatīvi atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.
 
Informāciju sagatavoja:

Laura Bužinska

E-pasts: laura.buzinska@gmail.com

Tālr.: 28621469