2018. gada nogalē notiks medijpratības izglītības pasākumi Rīgā, Jelgavā un Alūksnē.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs (BAC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) UNESCO Medijpratības katedru, īstenojot Latvijas Republikas Kultūras ministrijas deleģēto funkciju veicināt sabiedrības medijpratību un izglītot bibliotekārus un pedagogus kā medijpratības kompetenču mediatorus, 2018. gada nogalē organizē medijpratības izglītības pasākumus Rīgā, Jelgavā un Alūksnē.

 

3. decembrī Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, kā arī 10. decembrī Alūksnē, Alūksnes novada vidusskolā, reģionu pedagogi un bibliotekāri aicināti uz semināru “Ievads medijpratībā”. Semināra mērķis ir veicināt pedagogu un bibliotekāru izpratni par medijpratību un mediju darbības pamatprincipiem, ļaut apzināties medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, kā arī palīdzēt gan pedagogiem, gan bibliotekāriem saprast viņu lomu un iespējas mediju izglītībā.  Semināram ir kā teorētiska, tā praktiska ievirze, sniedzot teorētiskas pamatzināšanas par medijpratību, kā arī idejas un praktiski pielietojamus padomus tālākajā pedagoģiskajā darbā mediju izglītībā, veicinot jaunās paaudzes un visu paaudžu bibliotēkas klientu spēju kritiski izvērtēt mediju saturu. Semināra noslēgumā dalībnieki saņem apliecības par kursa apgūšanu. Uz dalību semināros iespējams pieteikties tiešsaistē (Jelgava un Alūksne).

 

 Savukārt 29. un 30. novembrī Rīgā notiks bibliotekāru – medijpratībasmeistaru – mācības. Medijpratības meistaru programmas apguvēji izraudzīti konkursā, kurā tika lūgti aprakstīt savu motivāciju un iespējamās turpmākās darbības medijpratības veicināšanā. Meistaru mācībās iegūtā kompetence ļaus sekmēt citu kolēģu zināšanas un prasmes, kā arī bibliotēkas apmeklētāju medijpratību.

 

 Mācību programmu veido 3 daļas. Par Latvijas mediju vides specifiku un tās ietekmi uz auditorijas mediju patēriņu un medijpratību padziļināti klāstīs Medijpratības katedras vadītāja Guna Spurava. Digitālo mediju, (t. sk. sociālo tīklu) biznesa specifika, patēriņš, algoritmi un lietotāju privātās informācijas aizsardzība būs digitālo mediju pētnieku Līvas Brices un Andra Reinholda nodarbības temats, bet mācību programmu noslēgs Gunas Spuravas un Līvas Brices priekšlasījums “Dezinformācijas izplatība informatīvajā telpā. Nepieciešamās prasmes tās identificēšanai”. Katrs no izglītotajiem meistariem nākotnē organizēs zināšanu pārneses pasākumu (lekciju, semināru, darbnīcu) saviem kolēģiem vai bibliotēkas apmeklētājiem. Par dalību medijpratības mācībās tiks izsniegti apliecinājumi. 

 

 

Informāciju sagatavija:

Marta Dziļuma

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Informācijpratības, mediju pratības un mūžizglītības projektu koordinatore

Tagi: Medijpratība