Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Nozaru literatūras centrs novembrī turpina sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitātes docenti Dr.iur. Kitiju Biti un aicina ikvienu tiesību zinātņu studentu uz praktisko Zinātniskās rakstīšanas skolu.

Nodarbības notiks otrdienās, 6., 13., 20. un 27. novembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00 LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas mācību klasē (2. stāvā). Dalība bez maksas. Nav nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās.


K. Bite vairāk nekā piecus gadus docē studiju kursu, kurā tiek apgūta pētnieciskā darba izstrādes metodoloģija, un vairāk nekā 7 gadus pasniedzēja vada studentu zinātniskos pētījumus.


Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad tika apgūta teorija zinātniskajā metodoloģijā, šoreiz notiks pētnieciskā darba praktiska izstrāde. Tas nozīmē, ka interesentam, ierodoties uz nodarbību, jāņem līdzi topošais pētnieciskais darbs, kuru varēs izstrādāt, konsultējoties ar pasniedzēju.


Konsultēties būs iespējams par pētījuma temata formulējumu, darba struktūru, aktualitāti, problēmu, objektu, priekšmetu, mērķi, uzdevumiem, jautājumiem vai hipotēzi, pētniecības metodēm un tiesību normu interpretācijas metodēm.
LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas speciālisti iepazīstinās ar bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem, brīvpieejas krājumu, informācijas meklēšanu elektroniskajā katalogā, tiešsaistes abonētajām un LNB veidotajām datubāzēm (Nozaru literatūras datubāzi, e-grāmatām u. c.).
 

 
Papildu informācija:

Kitija Bite

E-pasts: bitija@inbox.lv