2018. gada 11. septembrī plkst. 15.00 fonds "Mākslai vajag telpu" aicina uz Aigara Bikšes veidotā tēlniecības darba "Divi Raiņi" atklāšanu pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB). Atklāšanā piedalīsies un teiks uzrunu Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis, tēlniecības darba autors Aigars Bikše, mecenāti Jānis Zuzāns un Guntis Rāvis, kā arī LNB direktors Andris Vilks.

 
Tēlniecības darbs "Divi Raiņi" ietver ideju par augšanu garā un skatījuma, attīstības punktu maiņu gan indivīda dzīves laikā, gan tautas mūža garumā. Skulptūrā izmantotais tēls Rainis parādīts kā izcila kultūras personība un entuziasts latviešu identitātes nostiprināšanā. Viņš ir kā mērogs un simbols idejai par "latviešu lielumu". Tēlnieka Aigara Bikšes skulptūra sastāv no diviem identiskiem Raiņiem, kuri sēž katrs savā sola galā, tomēr to izmēru attiecības atšķiras. Sevis attīstīšana un izglītošana dara cilvēku lielu un pašpietiekamu – no maza var tapt par lielu un lielais, kas reiz tapis no mazā, saglabājis savu būtību arī augot. Sols ir kā uz augšupejoša taisne, kas simbolizē attīstību laikā un telpā.

 

Lielā Raiņa skulptūra ir trīs metrus augsta, kamēr mazās izmērs ir viens metrs. Starp abām figūrām stiepjas desmit metrus garš soliņš, atgādinot izņemtu fragmentu no bezgalīgi gara soliņa, uz kura viens par otru lielāki sēž neskaitāmi daudz Raiņu. Starp tiem atvēlēta vieta arī skatītājam, ļaujot ar skulptūru sastapties nepastarpināti.
Abi Raiņi sēd tā, it kā tie būtu citu nenovēroti – tie basām kājām, vienā kreklā, ar pierakstu kladi un zīmuli rokā, šķietami auklē kādu ideju. To mierīgais brīdis vienatnē ir ticis pārtraukts, tādēļ abu galvas ir paslietas uz augšu un tie sastinguši izbrīnā vai izziņā. Būt vienmēr modram un sekot līdzi tam, kas notiek apkārt; nebūt vienaldzīgam par to, kas notiek pasaulē ap tevi.

 
Latvijas 100 gadu jubileja ir iespējama, pateicoties tādiem tautas dižgariem kā Rainis, kas veicinājis tautas identitātes stiprināšanu, savā daiļradē pievēršoties tādām tēmām kā tauta un tās pašapziņa, kultūras un mākslas nozīme, kā arī vērtības, uz kurām balstās latviešu cilvēka izpratne par sevi un savu piederību tautai. Katrā laikmetā ir nepieciešami jauni identitātes stiprināšanas līdzekļi, un tādēļ fonds "Mākslai vajag telpu" šo augstvērtīgo Aigara Bikšes tēlniecības darbu novieto pie Gaismas Pils, kas ir viena no 21. gadsimtā radītajām liecībām, kam ilgi bijām brieduši. 20. gadsimta otrās puses mākslas muzeja izveide ir nākamais solis, kas mums jāsper. Bet kamēr šis ceļš vēl ejams, šis mākslas darbs rod vietu pilsētvidē, bagātinot tās krāsainību un dažādību, un laužot vēl aizvien pastāvošos uzskatus, ka mākslai vieta tikai muzejos un izstāžu zālēs. Tieši pretēji – fonds "Mākslai vajag telpu" iestājas par mākslas jaunradi un tās pieejamību plašai sabiedrībai, ticot, ka mākslas objektu integrēšana publiskajā telpā kalpo ne tikai kā laikmeta nospiedums, bet tie arī atdzīvina pilsētas urbāno vidi, vienlaicīgi veidojot atsauces uz mūsu kultūras mantojumu, kas nolasāmas un interpretējamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

 

Mākslas darbs tapis ar fonda "Mākslai vajag telpu", Zuzānu ģimenes un Gunta Rāvja atbalstu un sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
 
Papildu informācija:


Katrīna Jaunupe

Fonda "Mākslai vajag telpu" valdes locekle

Tālr.: 26578344

E-pasts: katrina@makslaivajagtelpu.lv


Lāsma Goba

Fonda "Mākslai vajag telpu" projektu vadītāja

Tālr.: 26305862

E-pasts: lasma.goba@gmail.com 


www.makslaivajagtelpu.lv