Līdz ar 2016. gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Kompetenču attīstības centrā tiek uzsākta jauna profesionālās tālākizglītības programma. Tā sniedz iespēju iegūt bibliotekāra profesiju uzreiz pēc vidējās izglītības ieguves vai pārkvalificēties, ja ir iegūta cita izglītība. Mācību sākums – šī gada 14. martā.

Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus bibliotekārus profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības iestāžu bibliotēkās un informācijas centros.

 •     Mācību ilgums – 960 stundas
 •     Profesijas nosaukums – BIBLIOTEKĀRS
 •     Profesionālās kvalifikācijas līmenis – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis


Prasības iepriekšējai izglītībai – vismaz vidējā vispārējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Mācību norise – 1,5 gadi, t.i., 3 semestri, 6 klātienes mācību nedēļas.

Mācību organizācijas forma – neklātiene.

Kontaktstundas – 300 stundas, patstāvīgais darbs jeb mācības attālināti – 412 stundas, kvalifikācijas prakse – 240 stundas, valsts kvalifikācijas eksāmens – 8 stundas.

Programmā apgūstamie mācību priekšmeti:

 1.     Bibliotēkas krājuma pārvaldība;
 2.     Bibliotēkas pakalpojumi;
 3.     Bibliotēkas vadības pamati;
 4.     Informācijas tehnoloģijas bibliotēkā;
 5.     Bibliotēkas darbības tiesiskuma pamats un principi;
 6.     Digitālie informācijas resursi, datubāzes un e-grāmatas;
 7.     Bibliotēka un sabiedrība;
 8.     Bibliotēkas izglītojošā darbība;
 9.     Profesionālā saziņa un saskarsme;
 10.     Literatūras pamati un profesionālās publikācijas;
 11.     Darba un vides drošība un pirmā palīdzība.


Sekmīgi apgūstot profesionālās tālākizglītības programmu un nokārtojot valsts kvalifikācijas eksāmenu, tiks iegūta bibliotekāra profesionālā kvalifikācija (Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis / Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) un saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Klātienes mācības notiks LNB Kompetenču attīstības centrā, Rīgā Mūkusalas ielā 3, 8. stāvā.

Pieteikšanās mācībām līdz 2016. gada 15. februārim.

Mācību maksa – 900 EUR


Papildu informācija:
E-pasts: macibu.centrs@lnb.lv
Tālr.: +371 67806129
www.lnb.lv
macies.lnb.lv