Ceturtdien, 7. janvārī, plkst. 16:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centra A zālē (-1. stāvā) notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta grāmatu atvēršanas pasākums – zinātniski muzikāls sarīkojums "8 ½ grāmatas". Ieeja bez maksas.

 

Programmā: autoru portreti, ekspertu iespaidi, muzikālas performances u.c.

 

Sarīkojumā tiks atvērtas un apspriestas šādas grāmatas:

 • Māra Vīksna, Elga Melne, Beatrise Reidzāne. "No Dainu skapja līdz "Latvju dainām"". Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • Rainim 150 "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". Sastādītāji Inguna Daukste-Silasproģe, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • Guna Zeltiņa. "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu". Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • G. F. Stenders. "Latviešu gramatika" (1783). Zigrīdas Frīdes tulkojums, ievads, komentāri. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • Beatrise Reidzāne. "Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās". Rīga: Zinātne, 2015.
 • "Civilizāciju karš? Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas". Sastādītāji Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone. Rīga: Zinātne, 2015.
 • "Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945". Sastādītāji Māra Zirnīte un Aigars Lielbārdis. Rīga, 2015.
 • "Valoda tulkojumā. Ar audiopielikumu". Sastādītāja un redaktore Anita Rožkalne. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2015.
 • Sanita Reinsone. "Meža meitas. 12 sievietes par dzīvi mājās, mežā, cietumā". Rīga: Dienas grāmata, 2015.
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr.29. "Folklora viņpus mutvārdiem". Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Nr. 30. "The Riga Humanists and Beyond" ("Rīgas humānisti un viņu mantojums"). Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.
 • Interlitteraria. 20/1. "The Changing Baltics". University of Tartu Press, 2015.