Šī gada 28. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (4. stāva Mazajā zālē), Rīgā, Mūkusalas ielā 3 notiks reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs.