Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centrs aicina uz izstādes “Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945” ietvaros notiekošajiem zinātniskajiem priekšlasījumiem š.g. 22. oktobrī plkst. 18:00 LNB AsiaRes lasītavā (M stāvs). 

 

Programmā:

Latvieši Lielvācijā – evakuācija un bēgšana (1944-1945)
Kārlis Kangeris, LU Latvijas Vēstures institūts

 

Latviešu bēgļu laivu akcijas uz Zviedriju (1944-1945): organizācija, norise, rezultāti
Uldis Neiburgs, Latvijas Okupācijas muzejs

 

Šobrīd, kad tik daudz tiek diskutēts par pāri Vidusjūrai plūstošo bēgļu likteņiem, ir būtiski neaizmirst, ka 70 gadus tālā pagātnē arī aptuveni 200 000 Latvijas iedzīvotāju atstāja savas mājas un devās bēgļu gaitās. Tas notika Otrā pasaules kara beigu posmā, cilvēkiem baidoties no karadarbības, padomju režīma un 1940./41. gada terora atkārtošanās. Aptuveni 5 000 bēgļu nenonāca Vācijā un tās okupētajās teritorijās, bet riskēja doties pretējā virzienā – pāri Baltijas jūrai uz neitrālajai Zviedrijai piederošo Gotlandes salu. Šo bēgļu piemiņai veltīta LNB Nozaru literatūras centra izstāde “Pāri Baltijas jūrai: 1944-1945” (LNB, 3. stāvs, 15. oktobris - 5. janvāris) un to pavadošie pasākumi.