Šī gada 15. septembrī plkst. 16:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (11. stāvā) norisināsies vērienīgā izstādes kataloga “Manas grāmatas. Mans laiks. 1514” atvēršanas svētki.

Vizuāli krāšņais izdevums trīs valodās (latviešu, angļu, vācu) atspoguļo starptautisko un plaši apmeklēto LNB un nodibinājuma “Rīga 2014” izstādi “1514.Grāmata.2014”, kas no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada martam bija apskatāma LNB Grāmatniecības muzeja telpā. 


Kataloga sastādītāji ir vēsturnieki Dr. Andris Levāns un Dr. Gustavs Strenga. Izdevuma vizuālo noformējumu veidojis mākslinieks Mārtiņš Ratniks. Projekta vadītāja – mākslas un muzeoloģijas speciāliste Astrīda Rogule. Izdevējs – LNB.


Apjomīgās publikācijas saturs atspoguļo Latvijas Republikas (LR) vēsturē vēl nepieredzēta veida izstādi, piedāvājot lasītājiem iepazīties ar ekspozīcijai radītajiem stāstiem un aprakstiem par vairāk nekā 80 vēsturiskām un retām grāmatām (humānistu darbi, liturģiskās un lūgšanu grāmatas, rēķināšanas grāmatas, pavārgrāmatas, kalendāri un pat bruņinieku romāni). Tās iespiestas 1514. gadā, un aizvadītajā gadā izstādes apskates periodā deponētas Latvijā no 17 Eiropas bibliotēkām. Vienlaikus katalogu papildina vairāki simti krāsainu un daudzveidīgu attēlu gan no izstādes, gan tajā izstādītajām un citām aizraujošām viduslaiku grāmatām.


Kataloga ievadā lasāms izstādes “1514.Grāmata.2014” idejas autora, LNB direktora Andra Vilka raksts par tās tapšanas gaitu, kā arī A. Levāna un G. Strengas ievadraksti par izstādes un tās kataloga koncepciju. 


Izdevums “Manas grāmatas. Mans laiks. 1514” sniedz atskatu ne tikai uz izstādi, bet ar četriem zinātniskajiem rakstiem iezīmē laikmetu – 16. gs. sākuma posmu, un grāmatas nozīmi tajā. Visi četri rakstu autori ir starptautiski atzīti eksperti – kultūrvēsturnieks Dr. Jānis Krēsliņš no Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas, viduslaiku vēsturnieks, profesors Dr. Klauss Arnolds (Klaus Arnold) no Trīras universitātes Vācijā, viduslaiku Bībeles pētnieks Dr. Ejāls Polegs (Eyal Poleg) no Londonas Karalienes Mērijas universitātes un literatūrzinātnieks Dr. Josts Eikmeiers (Jost Eickmeyer) no Berlīnes Brīvās universitātes. 


Drīzumā katalogs iegūs arī starptautisku rezonansi. Tas nonāks visās Eiropas bibliotēkās, kuras līdzdarbojās izstādes veidošanā, kā arī – LR Ārlietu ministrija to iekļaus oficiālo dāvanu klāstā, ko pasniegt ārvalstu sadarbības partneriem un diplomātisko un konsulāro dienestu pārstāvjiem.


Katalogs “Manas grāmatas. Mans laiks. 1514” ir radīts ar nodibinājuma “Rīga 2014”, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē, LR Kultūras un Ārlietu ministriju atbalstu. Katalogs ir iespiests ES prezidentūras, Kultūras un Ārlietu ministriju atbalstu. Katalogs ir iespiests poligrāfijas uzņēmumā “Jelgavas tipogrāfija”.


Katalogu būs iespējams iegādāties LNB reģistratūrā. Tā cena – 30 EUR.

Ziņu sagatavoja:

Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tagi: Izstādes atklāšana