Latvijas Nacionālās bibliotēkas komentārs par jaunās ēkas – Gaismas pils – būvniecības izmaksu jautājumu.

Komentējot plašsaziņas līdzekļos publicētos pretējos viedokļus starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju (KM) un pilnsabiedrību "Nacionālā Būvkompāniju apvienība" (NBA) par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) jaunās ēkas – Gaismas pils – nesakārtoto būvniecības izmaksu jautājumu, LNB norāda, ka šis temats noteikti jāaplūko kontekstā ar nepabeigtajiem būvdarbiem un būtiskiem fiksētajiem defektiem LNB ēkas infrastruktūrā, ko NBA vēl joprojām nav novērsusi. Tādējādi NBA apgalvojums par valsts parādsaistībām šajā situācijā ir morāli nekorekts un juridiski nepamatots.

 

Balstoties uz oficiālo vēstuli, ko 2015. gada 24.augustā būvuzraudzības uzņēmums "Hill International" nosūtīja NBA par nepabeigto darbu un defektu novēršanas stāvokli LNB jaunbūvē, LNB pauž bažas un stingru kritiku NBA par tās bezdarbību konkrētās situācijas risināšanā. Saskaņā ar "Hill International" sniegto informāciju LNB ēkas ārējās un iekšējās infrastruktūras defektu, nepabeigto darbu un garantijas laika perioda defektu novēršana praktiski nenotiek. Tādējādi netiek pildīta vienošanās, ko paredz 2008. gada 15. maijā starp Latvijas Republikas Kultūras ministriju un NBA noslēgtais līgums par LNB būvdarbiem.

 

Līgums nosaka, ka galvenajam būvuzņēmējam NBA garantijas laika periodā jāpabeidz visi būvuzrauga "Hill International" akceptētie un ar pieņemšanas-nodošanas aktu apstiprinātie neizpildītie būvdarbi, kā arī uz nodošanas brīdi fiksētie un ēkas lietošanas laikā atklātie defekti.

 

Kopumā, kopš 2013. gada decembra līdz šim brīdim pastāv 78 pozīcijas par nepabeigtiem darbiem un defektiem (nav pabeigta grīdu apdare; nav novērsta sāļu izdalīšanās no ārsienām, granīta plātņu šuvēm; nav rasts ilglaicīgs tekošā jumta problēmas risinājums; nav novērsta ūdens sūce Rīgas IT Demo centra telpā u.c.) LNB ārējā un iekšējā infrastruktūrā, ko NBA vēl aizvien nav novērsusi.

 

Jāpiebilst, ka galvenais būvuzņēmējs NBA nav iesniedzis "Hill International" augstākminēto darbu izpildes grafiku un nav sniedzis nekādus pamatotus paskaidrojumus par līguma nepildīšanas iemesliem.

Ziņu sagatavoja:

Augusts Zilberts


Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka


 

Tagi: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Būvniecība