29. jūnijā vēstnieks Andris Teikmanis nodeva Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājumu Britu bibliotēkai (The British Library).

Grāmatu dāvinājums ir Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kopīga projekta "Grāmatu nodošana citvalstu bibliotēkām" pasākums. Britu bibliotēkai tika uzdāvinātas grāmatas angļu un latviešu valodā par Latvijas vēsturi, Latvijas neatkarības atgūšanu, grāmatas par latviešu valodu, tās lietojumu, Latviešu literatūras antoloģija un latviešu tautasdziesmas ar parindeņu tulkojumiem. Kopā 20 izdevumi.

Britu bibliotēkas galvenā bibliotekāre (the Chief Librarian) Kerolaina Braziere (Caroline Brazier) pateicās un augstu novērtēja šo dāvinājumu, uzsverot izvēlēto grāmatu saturu, kas Britu bibliotēkai būs ļoti noderīgs.

Bibliotēkas pārstāvji iepazīstināja vēstnieku ar unikālu Latvijā izdotu grāmatu kolekciju, kas atrodas Britu bibliotēkā. Šo grāmatu vidū ir izdevumi no 1631. gada līdz pat divdesmitajam gadsimtam: pirmais dainu izdevums (1894. gads), pirmie Raiņa un Aspazijas izdevumi, kā arī divi oriģinālizdevumi, kas uzskatāmi par vienīgajiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām, to skaitā 1855.gadā izdotā Kateķisma mācība bērniem latgaliešu valodā.

Britu Bibliotēka dibināta tikai 1973.gadā, apvienojot vairākas līdz tam savstarpēji neatkarīgas zināšanu krātuves un bibliotēkas. Tās fondu apmēri sasniedz aptuveni 150 miljonus vienību, no kuriem ap 14 miljonu ir grāmatas.

 
Papildu informācija:
Latvijas vēstniecība Apvienotajā Karalistē
Adrese: 45 Nottingham Place, Londona, W1U 5LY
Apvienotā Karaliste
Telefons: +44 (0) 20 731 200 41
Fakss: 44 (0) 20 731 200 42
E-pasts: embassy.uk@mfa.gov.lv

Tagi: Grāmatu dāvinājumi