30. jūnijā Stokholmā Latvijas vēstnieks Zviedrijā Gints Jegermanis apmeklēja Zviedrijas Nacionālo bibliotēku (Kungliga Biblioteket), lai pasniegtu Latvijas Nacionālās bibliotēkas grāmatu dāvinājumu, kas ticis sagatavots pēc Latvijas prezidentūras ierosinājuma, un iepazītos ar Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas darbu.

Bibliotēkas krājumu un pētniecības attīstības nodaļas vadītājs Juhannes Rudbergs (Johannes Rudberg) stāstīja, kā notiek grāmatu un citu materiālu vākšana bibliotēkas Suecana Extraneakolekcijai, kurā ir zviedru autoru tulkojumi un citas ar Zviedriju saistītas ārzemju grāmatas. J. Rudbergs iepazīstināja vēstnieku ar Latvijas un Zviedrijas Nacionālo bibliotēku pašreizējo sadarbību, kā arī izteica vēlmi to vēl vairāk padziļināt.

Savukārt vecākais bibliotekārs Jānis Krēsliņš iepazīstināja ar bibliotēkas krājumos esošajām trimdas latviešu publikācijām, kuras tie izdevuši pēc došanās bēgļu gaitās uz Zviedriju. Starp publikācijām atrodami gan latviešu dzejas krājumi, gan bērnu grāmatas, gan arī praktiska informācija, uzsākot dzīvi Zviedrijā. Pēc kara Zviedrijā iespiestās grāmatas tika izplatītas ne vien Zviedrijā, bet arī slepeni ievestas Padomju Savienībā.

Pēc bibliotēkas krājumu apskates vēstnieks tikās ar galveno bibliotekāri Gunillu Herdenbergu (Gunilla Herdenberg), lai bibliotēkas direktorei nodotu grāmatas, ko dāvina Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu. Kolekcijā iekļautas grāmatas angļu valodā par Latvijas vēsturi, latviešu tautas kultūras mantojumu un valodu, kā arī latviešu filmu DVD komplekts. Gan G. Herdenberga, gan J. Krēsliņš uzteica dāvināto grāmatu saturisko kvalitāti, apliecinot, ka tās būs ļoti labs papildinājums bibliotēkas ārvalstu grāmatu kolekcijā. Vēstnieks bibliotēkas pārstāvjiem vēlreiz apliecināja vēlmi veicināt abu valstu nacionālo bibliotēku sadarbību.

 
Papildu informācija:
Latvijas vēstniecība Stokholmā
Tālr.: (+46) 8 700 63 00
Fakss: (+46) 8 14 01 51
E-pasts: embassy.sweden@mfa.gov.lv
Mājaslapa: http://www.mfa.gov.lv/lv/stockholm/

Tagi: Grāmatu dāvinājumi