Šī gada vasaras mēnešos Amerikas Latviešu apvienība (ALA) sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju organizē Amerikā dzīvojošo jauniešu vasaras praksi Latvijā. Prakses mērķis ir stiprināt diasporas jauniešu saikni ar Latviju un iepazīstināt viņus ar darba dzīvi Latvijas kultūras institūcijās.

Amerikas latviešu jaunieši uzsāk vasaras praksi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

 

Jolanta Kaulza (Coles), Andra Bērziņa, Selga Vītola un Melisa Līgure kā vasaras darba vietu izvēlējušās Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB).

Prakses projektā iesaistītas tādas institūcijas kā LNB, Latvijas Valsts arhīvs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Latvijas Okupācijas muzejs, Mazsalacas kultūras centrs, Turaidas muzejrezervāts, Latvijas Kultūras akadēmija, muzejs un pētniecības centrs "Latvieši Pasaulē", Nacionālais Kino centrs. Kopumā ALA saņēmusi 17 prakses pieteikumus.

Prakses projekts paredz nostrādāt vismaz 150 darba stundas 6-8 nedēļu periodā. Praktikantiem ir uzdevums rakstīt darba dienasgrāmatu.

LNB praktikantu nodarbināšanā iesaistīsies visas nozaru un specializētās lasītavas, Galvenā grāmatu krātuve, Periodikas lasītava un krātuve, Bibliogrāfijas institūts, Bibliotēku attīstības institūts, Restaurācijas centrs, Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Tiks nodrošināts darbs arī ar LNB Digitālās bibliotēkas "Letonica" kolekciju "Zudusī Latvija".

Darba programmā ietilpst ekskursija pa bibliotēku, iepazīšanās ar lasītavām un darbiniekiem, bibliotēkas elektronisko resursu iepazīšana, darbs Uzziņu un informācijas centrā. Darbus nodrošinās arī Nozaru literatūras centrs, Letonikas un Baltijas centrs, Audiovizuālā lasītava, Reģistratūras nodaļa. Piemēram, Bibliogrāfijas institūts nodrošinās darbu Krājuma veidošanas nodaļā – darbs ar obligāto eksemplāru, interneta vietņu rasmošana un darbs ar datiem informācijas sistēmā DOM.

Pirmā prakses nedēļa A. Bērziņai un J. Koulzai norit Uzziņu informācijas centrā un Bibliogrāfijas institūta Krājuma attīstības nodaļā, asistējot dežūrās lasītavā, regulāri sakārtojot krājumu, meklējot informāciju, strādājot SBA sektorā. informācijas meklēšanas darbs, darbs SBA sektorā.

Informācija par praktikantiem:

Jolanta Kaulza (Coles) – iegūta koledžas izglītība. Mācījusies Garezera vasaras latviešu skolā un Hamiltonas Latviešu skolā.

Andra Bērziņa – vienlaikus iegūts bakalaura grāds psiholoģijā un antropoloģijā (2013). Intereses – latviešu valoda, kultūra. Latvijā bijusi četras reizes. Mācījusies Čikāgas Kr. Barona un Garezera vasaras latviešu skolā.

Selga Vītola – ieguvusi maģistra grādu bibliotēkzinātnē (2003). Strādājusi Montreālas Latviešu sabiedriskā centra bibliotēkā. Mācījusies Montreālas Latviešu skolā un Saulgriežu vasaras vidusskolā.

Melisa Līgure – gatavojas iestāties augstākās izglītības mācību iestādē. Mācījusies Bostonas Latviešu skolā.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv