Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku konsultatīvais centrs sagatavojis publikāciju "Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes" un konsultatīvu materiālu "Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi un pieredze".

Kopš 2014. gada pavasara Amerikas Bibliotēku asociācijas paspārnē darbojas Bibliotēku nākotnes centrs, kura uzdevums ir sekot līdzi attīstības tendencēm, kas tuvākā vai tālākā nākotnē var skart bibliotēkas un pieprasīt inovatīvu risinājumu ieviešanu. Sadarbībā ar dažādu jomu ekspertiem Bibliotēku nākotnes centrs ir apkopojis un savā tīmekļa vietnē īsi raksturojis 19 aktuālas attīstības tendences, kas jau ir skārušas vai arī tuvākajā laikā noteikti skars bibliotēku ikdienu. Publikācijā "Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes" atspoguļots Amerikas Bibliotēku asociācijas Bibliotēku nākotnes centra tendenču apkopojuma latviskojums, kas papildināts ar skaidrojošu papildinformāciju un uzskatāmiem piemēriem.

Sagatavotajam materiālam ir informējoša ievirze, un tas ir adresēts ikvienai Latvijas bibliotēkai.

 
 
Konsultatīvajā materiālā "Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi un pieredze" apkopoti nozīmīgākie atzinumi un ieteikumi uzziņu pakalpojumu organizēšanā, kā arī raksturota atsevišķu bibliotēku praktiskā pieredze.

Izdevums sastāv no piecām daļām. Līdzās definīcijām, uzziņu veidu skaidrojumam un izpildes metodikai aprakstīti arī to novērtējuma principi un atsevišķu valstu un bibliotēku pieredze. Tā kā raksturīga mūsdienu uzziņu darba tendence ir pāreja no tradicionālajām uzziņām uz digitālajām, tām izdevumā pievērsta pastiprināta uzmanība – vēlamies, lai par šī pakalpojuma ieviešanu ieinteresētos arī tās bibliotēkas, kuras to vēl nav paguvušas izdarīt.

 

Konsultatīvajā materiālā netiek izvirzīti konkrēti uzstādījumi – tā kā tēma ir ļoti plaša un sazarota, norādīti tikai galvenie virzieni, kas varētu noderēt bibliotēkas informācijas pakalpojumu stratēģijas izveidē. Izdevums sniedz iespēju kritiski izvērtēt savu personisko vai savas bibliotēkas pieredzi, lai izvēlētos atbilstošu darbības modeli uzziņu procesa sakārtošanā.

 

 
Abus izdevumus ieteicams lasīt elektroniski, lai varētu izmantot saites uz papildinformāciju tīmeklī.

 

 

Papildinformācija:

Evija Vjatere
Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Tagi: Profesionālā informācija