r lekciju uzstāsies Eva Klarita-Pettai
11/06/2015
IzdrukātNosūtīt

2015. gada 17. jūnijā plkst. 18:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 11. stāvā) notiks Tartu Universitātes Pārvaldības un politikas institūta vadošās pētnieces Evas-Klaritas Pettai (Eva-Clarita Pettai) lekcija "Tikt galā ar pagātni: patiesības un taisnīguma politika Baltijas valstīs" (Coming to terms with the past: The politics of truth and justice in the Baltic states). Lekcija notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Pētnieces zinātnisko interešu klāstā ietilpst kolektīvās atmiņas izpēti, demokrātijas un vēstures politikas, kā arī atmiņas politikas postkomunistiskajās sabiedrībās. Viņa ir ieguvusi doktora grādu Berlīnes Brīvajā universitātē (2001).

E.-K. Pettai profesionālā darbība ir saistīta ar vēsturiskās atmiņas Baltijā pētniecību, un šogad Kembridžas Universitātes apgādā izdota viņas grāmata "Pārejas un retrospektīvais taisnīgums Baltijas valstīs" (Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States). Savukārt 2003. gadā publicēta grāmata "Demokratizējot vēsturi Latvijā. Pilsoniskā apziņa un vēstures politika atjaunotajā neatkarīgajā Latvijā" (Demokratisierung der Geschichte in Lettland: staatsbürgerliches Bewusstsein und Geschichtspolitik im ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit). Viņas jaunāko publikāciju vidū ir rediģētais rakstu krājums "Atmiņa un plurālisms Baltijas valstīs" (Memory and Pluralism in the Baltic States, 2011), kā arī raksti par Baltijas historiogrāfiju, atmiņas politiku un pārejas taisnīgumu.

E.-K. Pettai lekcija tiek organizēta sadarbībā ar Konrāda Adenauera fondu, un tā notiek akadēmisko lasījumu cikla "21. gadsimta saturs" ietvaros. Lasījumu ietvaros Eiropā un pasaulē atzīti nozaru eksperti aicina iedziļināties sabiedrībai svarīgos kultūrvēsturiskos un kultūrpolitiskos jautājumos, kas skar gan Eiropas kultūras vēsturi, gan mūsdienās notiekošos sociālos un kultūras procesus.

Akadēmisko lasījumu cikls ir projekta "1514.Grāmata.2014" saistīta daļa, kas notiek ar nodibinājuma "Rīga 2014" un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē atbalstu.

Ierodoties uz lekciju, lūgums ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.