2015. gada 1. jūnijā plkst. 14:00 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina māksliniekus, arhitektus un būvniekus uz tikšanos par topošā LNB Grāmatniecības muzeja ekspozīcijas mākslinieciski tehniskā risinājuma un izbūves iepirkumu. Šāda diskusija jau notika aprīļa beigās, taču, atsaucoties uz vairāku toreiz klāt neesošu interesentu lūgumu, LNB to rīkos atkārtoti. Šajā tikšanās reizē netiks atklāts būtiski atšķirīgs saturs. Tā notiks LNB Mazajā zālē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā). Ieeja bibliotēkā – no Valguma ielas.

Tikšanās mērķis ir laicīgi informēt jomas profesionāļus par paredzamo iepirkumu un veicināt konkursā pieteikto projektu daudzveidību un kvalitāti. Pasākumā aicināti piedalīties gan individuāli mākslinieki, gan uzņēmumu pārstāvji.

LNB Grāmatniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas mērķis ir parādīt teksta kultūras vēsturi Latvijas teritorijā. Ekspozīcijas centrā būs vārds – domātais, runātais, izteiktais, rakstītais, iespiestais, iegrebtais, iekodētais vārds un tā ietekme uz sabiedrībām Latvijas teritorijā no aizlaikiem līdz mūsdienām. Ekspozīcijas uzdevums ir parādīt visu vārda ietekmes ciklu: vārda (domas) rašanos, tās pierakstīšanu vai iespiešanu, šī vārda iespaidu uz sociālajiem procesiem un pārmaiņu veicināšanu, un šo procesu un pārmaiņu ietekmi uz vārdu. Viens no ekspozīcijas uzdevumiem ir uzsvērt, ka vārds un teksts ir pastāvējis un pastāvēs vienmēr, mainās tikai tā materiālās formas – vārds var būt gan grāmatā, gan vinila platē, gan uz mājas sienas. LNB Grāmatniecības muzeja vēstījums iecerēts ne tikai intelektuālus procesus, bet jo īpaši apmeklētāja emocijas rosinošs, līdz ar to no ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas attīstītājiem tiek sagaidīti radoši un netradicionāli risinājumi.

Dalībniekiem reģistratūrā jāizņem lasītāja kontroltalons vai jāreģistrējas kā apmeklētājam (nepieciešams personu apliecinošs dokuments).
 
 
Papildu informācija:
Inga Surgunte
Grāmatniecības muzeja sektora vadītāja
Komunikācijas departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: inga.surgunte@lnb.lv
Tālr.: +371 67716235