2015. gada 14. maijā plkst.16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks grāmatas "Imants Ziedonis. Bibliogrāfija" 2. sējuma atvēršanas svētki, kur pieredzes stāstos ap un par  bibliogrāfijām dalīsies literatūrpētnieki Gundega Grīnuma un Raimonds Briedis, kā arī vēsturnieks Toms Ķikuts. Bibliogrāfes Agras Turlajas komentāri un izstāde "Manuskriptu pārlapojot" atklās I.Ziedoņa bibliogrāfijas tapšanas ceļu, bibliografējamo jomu un materiālu dažādību. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar LNB Letonikas un Baltijas centra devumu bibliogrāfijas jomā daudzu desmitu gadu garumā. Atvēršanas svētkos muzicēs flautiste Ieva Nīmane. Aicināti visi interesenti, īpaši studenti, topošie pētnieki. Ieeja pasākumā bez maksas.

Bibliogrāfijas 2. sējums sniedz pētniekiem un citiem interesentiem noderīgas ziņas par publikācijām, kas veltītas I. Ziedoņa dzīvei un daiļradei un Ziedoņa inspirētajiem darbiem. Bibliogrāfijas abos sējumos apkopoto materiālu klāsts sniedzas no I. Ziedoņa dzejas līdz publikācijai par Jetes Užānes adītiem cimdiem ar I. Ziedoņa "Krāsaino pasaku" motīviem.


Bibliogrāfija "Imants Ziedonis" veidota kā tradicionāls personālais bibliogrāfiskais rādītājs, kas tiecas apkopot ziņas par visiem I. Ziedoņa darbiem un literatūru par I. Ziedoni. 2014. gadā iznākušais pirmais sējums uzrāda I. Ziedoņa darbus dažādos literārajos žanros, savukārt otrajā sējumā apkopoti materiāli par Imantu Ziedoni, kā arī darbi, kas publicēti pēc 1. sējuma iznākšanas. Bibliogrāfijā ietvertas grāmatas, studiju noslēguma darbi, materiāli no periodiskajiem izdevumiem, teksta daļas, notis, attēlizdevumi, skaņu ieraksti, elektroniskie resursi u.c. Izveidoti vairāki palīgrādītāji. Svarīgākie – darbu alfabētiskie rādītāji un personu rādītājs. I. Ziedoņa bibliogrāfiju veidoja Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliogrāfes Māra Izvestnija un Agra Turlaja. Darbs tapis četros gados.

Bibliogrāfija ir nozīmīgs resurss ikvienam, kas vēlas padziļināti pētīt kādu no I.Ziedoņa darbības aspektiem, tā var noderēt arī, ja nepieciešams noskaidrot kāda I. Ziedoņa darba visus publicēšanas gadījumus. Tā piemēram, bibliogrāfija uzrāda 99 komponistu 303 dziesmas ar I. Ziedoņa vārdiem, kam iespiestas notis vai izdoti skaņu ieraksti; kā liecina bibliogrāfu apkopotā statistika dzejoli "Tu neej prom! No savas rozes…" vien komponējuši deviņi komponisti.

 
Papildu informācija:
Māra Daneberga
Galvenā bibliogrāfe
Letonikas un Baltijas centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67806143
mara.daneberga@lnb.lv