4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, Melngalvju namā notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija. Augstos valsts apbalvojumus saņēmuši arī vairāki bibliotēku jomas speciālisti.

Par nozīmīgo ilggadējo ieguldījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas projekta īstenošanā par Atzinības krusta komandieri iecelts Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskās padomes loceklis, UNESCO Starptautiskās ekspertu padomes loceklis, Helsinku Universitātes profesors Esko Hekli (Esko Häkli).


Savukārt Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas (Biblioteca Apostolica Vaticana) viceprefekts Dr. Ambrodžio Pjaconi (Dr. Ambrogio Piazzoni) par ilggadēju profesionālu un personīgu ieguldījumu Latvijas un Vatikāna sadarbības veicināšanā kultūrā un vēsturiskā mantojuma apguvē iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

Par Atzinības krusta virsniekiem ieceltas:


Dzintra Punga
Zemgales reģionā kultūras un sabiedriskā darbiniece, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktora vietniece, Jelgavas novada pašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītāja
Par nopelniem bibliotēku nozares darbā, lielo personīgo un profesionālo ieguldījumu reģiona bibliotēku tīkla attīstībā, informācijas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā.


Baiba Tormane
Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore
Par nopelniem bibliotēku nozares darbā, lielo personīgo un profesionālo ieguldījumu bibliotēku tradicionālās lomas attīstībā, kultūras un zinātnes vērtību apkopošanā, saglabāšanā un popularizēšanā.

Par Atzinības krusta kavalieriem ieceltas:

 

Ināra Aploka
Ilggadējā Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas direktore
Par lielo nozīmīgo ieguldījumu bibliotēku darbā Latvijā.


Inta Kušnere
Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore, Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas vadītāja
Par nopelniem bibliotēku nozares darbā, būtisko ieguldījumu sabiedrības integrācijas procesu veicināšanā Austrumlatgalē, ieguldījumu kultūrvides kopšanā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.


Ilga Tālberga
Bijusī Liepājas novada Bibliotēku dienesta vadītāja, ilggadēja kultūras darbiniece
Par nopelniem kultūrā, nozīmīgo ieguldījumu bibliotēku darbā, pilsoniskas sabiedrības veidošanā un saliedēšanā, īpaši Kurzemes reģionā.


Visi Atzinības krusta saņēmēji


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūts pateicas par ieguldījumu bibliotēku darbā un sveic visus ordeņu ieguvējus!
 
 
Par Triju Zvaigžņu ordeni


Triju Zvaigžņu ordenis nodibināts 1924. gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994. gadā.


Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums.


Triju Zvaigžņu ordeņa devīze ir "Per aspera ad astra" ("Caur ērkšķiem uz zvaigznēm").


Ar Triju Zvaigžņu ordeni (turpmāk— ordenis) apbalvo par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā. Nopelni Tēvijas labā, par kuriem Triju Zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.


Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā.


Ar Triju Zvaigžņu ordeni un tā goda zīmi var apbalvot fiziskās personas, arī militārpersonas un ārvalstu fiziskās personas.


Ar Triju Zvaigžņu ordeni var apbalvot ārvalstu vadītājus un ārvalstu valdību vadītājus, starptautisko organizāciju vadītājus, ārvalstu vēstniekus un citas ārvalstu amatpersonas.


Triju Zvaigžņu ordenim ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes.


Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri, ar ordeņa otro šķiru apbalvotais — par ordeņa lielvirsnieku, ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais — par ordeņa komandieri, ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais — par ordeņa virsnieku, ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais — par ordeņa kavalieri.
Ordeņa lielkrusta komandierim kā augstāko pagodinājumu var piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi.

 
Par Atzinības krustu


Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance), kas dibināts 1710. gadā Liepājā, Latvijas Republikā nodibināts 1938.gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā.


Atzinības krusta devīze ir "Pour les honnêtes gens" ("Godaprāta ļaudīm").


Ar Atzinības krustu (turpmāk arī — ordenis) apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.


Atzinības krustam ir piecas šķiras un triju pakāpju goda zīmes.


Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri, ar ordeņa otro šķiru apbalvotais — par ordeņa lielvirsnieku, ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais — par ordeņa komandieri, ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais — par ordeņa virsnieku, ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais — par ordeņa kavalieri.

 

 

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku konsultatīvais centrs

Bibliotēku portāla redaktore

Tālr.: 67716043

portals@lnb.lv

kristine.deksne@lnb.lv