2015. gada 6. maijā plkst.14:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) mediju pārstāvji aicināti uz grāmatas "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts" atvēršanas pasākumu.

Lūdzam pieteikt savu dalību gaisma@gaisma.lv vai zvanot 26049819 līdz 5.maijam, jo sakarā ar Prezidentūras norisi LNB ēkā, dalībniekiem jābūt reģistrētiem organizatoru sarakstā un ierodoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izdevusi grāmatu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēku "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts". Grāmatu veido līdz šim neapkopots vizuālais un vēstures faktu materiāls, kas aptver 96 gadus. Tas ir stāsts par LNB, kurš sākas ar bibliotēkas dibināšanu 1919. gadā un atspoguļo Gaismas pils tapšanas ceļu no idejas līdz pilnīgi gatavai, iekārtotai un apdzīvotai ēkai. Izdevumu veidojuši arhitekts Jānis Dripe un fotogrāfs Indriķis Stūrmanis.

 
Papildu informācija:


Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība
Tālr.: 29355624; 67843767

sanita@gaisma.lv
www.gaisma.lv