2015. gada 20. janvārī plkst. 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 11. stāvā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) biedrība "Kustība par latvisku kultūru izglītībā" prezentēs tikko izdotos mācību līdzekļus pirmskolas vecuma bērniem. Tiks atklāta arī Ainas Tobes ilustrāciju ceļojošā izstāde "Latviešu ābece".

"Kustība par latvisku kultūru izglītībā" (KLKI) jau vairākus gadus strādā pie latviska, etniskajā kultūrā balstīta, integrēta izglītības satura pirmskolas vecuma bērniem. 20.janvārī atvēršanas svētkus piedzīvos pirmais KLKI veikums - mācību materiāls piecgadniekiem "Latviešu ābece", "Darba lapas", "Pasaku un dziesmu pūralāde" (audio komplekts no 8 CD), kas ietver 28 latviešu tautas pasakas, 11 stāstus un 67 dziesmas visiem alfabēta burtiem.

Piecgadnieku pūralādes materiāli ir piesaistīti izveidotajai pirmskolas programmai. Taču, tos var izmantot arī vecāki, lai pirmo reizi iepazīstinātu savus bērnus ar burtiem. Valodas mācīšanos veicina latviešu tautas pasaku, tām atbilstošo tautasdziesmu, sakāmvārdu un mīklu klausīšanās, līdzi dziedāšana, izrunāšana. Īpašs jaunums ir rakstītmācības Darba lapas, kurās harmoniski savīti uzdevumi burtu rakstīšanā ar latvju tautas rakstu rakstīšanu -zīmēšanu. Materiāli aprobēti 8 pirmskolas mācību iestādēs, tanī skaitā vienā ar bilingvālo plūsmu. Arī sveštautieši interesējas par šo materiālu, latviešu tautas kultūras iepazīšanas nolūkos.

Līdztekus izdoto materiālu izplatīšanai, prezentēšanai norit arī darbs pie sešgadnieku programmas un ābeces, kas šobrīd tiek aprobēta vairākās Latvijas pirmskolas izglītības iestādēs. Sešgadnieku pūralādē būs atrodamas jau šobrīd uzfilmētās 25 leļļu video filmas par dažādiem amatu meistariem un 8 leļļu filmas par tradicionālajiem gadskārtu ieražu svētkiem. Pirmo reizi pirmskolas mācību programmā ir iekļauta sistēmiska etnogrāfisko rakstu apguve. KLKI ir izstrādāti vairāk nekā 30 koka pužļu veidi ar etnogrāfiskajiem rakstiem, kurus lietojot bērniem būs lieliska iespēja mācīties ne tikai tautas kultūru, matemātiku, konstruēšanu, bet arī izprast veselumu un tā daļas.

Projekta vadītāja Solvita Lodiņa, integrētās izglītības konceptu, programmu izstrādāja autoru grupa Domāšanas darbnīcās, ilustrāciju autore Aina Tobe, Darba lapu autores Solvita Lodiņa un Dace Eihmane, audio pasakas ierunāja vecmāmiņa Elga Broka, dziesmas iedziedāja Edgars Lipors, Ilga Reizniece un folkloras kopas "Pērlis", "Laiva" un "Dzieti", filmas filmēja Jānis Rēdlihs un Maija Smildziņa kopā ar radošo grupu.

Papildu informācija KLKI mājas lapā


Solvita Lodiņa
KLKI vadītāja
Tālr.: 26135650
E-pasts: kustiba.lki@gmail.com
www.klki.lv