2014. gada 3. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārs.


Reģistrācija līdz 1. decembrim

Semināra programma


10.00–10.10    Semināra atklāšana


10.10–10.30    LNB Bibliotēku konsultatīvā centra pakalpojumi
Evija Vjatere, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja


10.30–10.45    "Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās": bibliotēku projektu saturiskais izvērtējums
Solvita Ozola, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre


10.45-11.00    Ieskats bibliotēku nozares terminologu darbā
Inese Kazāka, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre


11.00–11.40   Jaunais statistikas standarts ISO 2789:2013
Inta Virbule, LNB Bibliogrāfijas institūta standartizācijas eksperte
Baiba Bierne, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

11.40–12.00   Tiesībsarga biroja un bibliotēku sadarbība sabiedrības informēšanā par cilvēktiesībām un labu pārvaldību
Ruta Siliņa, Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja


12.00–12.30    Kafijas pārtraukums


12.30–12.50    Atkārtota vietējas nozīmes bibliotēku akreditācija
Vanda Bērziņa, KM Bibliotēku un arhīva nodaļas vecākā referente

12.50–13.10    Izbraukuma mācību piedāvājums 2015. gada 1. pusgadam
Ingūna Arāja, LNB Mācību centra mācību koordinatore

13.10–13.30   Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu žūrija" un "Grāmatu starts"
Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

13.30–14.30   "Vārdi kā līdzeklis ar mērķi"
Tikšanās rakstnieku Paulu Bankovski, kuram nule kā iznācis vēsturiskais romāns "18"


Organizē:
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku konsultatīvais centrs
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv
Mob.: 26306544