2014. gada 1.–2. oktobrī Dobeles novadā notiks bibliotēku novadpētniecības konference "Novadpētniecības jaunās dimensijas atmiņas institūciju sadarbībā".

 

Programma

 

TREŠDIENA, 1. oktobris

10.00 – 10.15

Izbraukšana no Rīgas t/c „Origo” Satekles iela 4 (bijuša pasta vietā)

12.00–12.30

Ierašanās un iekārtošanās Bērzes pagasta viesu namā „Lustes”

12.30–13.15

Pusdienas

13.30

Izbraukšana uz Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju „Pikšas”

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”

„Pikšas”, Bērzes pagasts 

14.00-14.15

Konferences atklāšana

Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs 

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

 

Moderatori:

Loreta Baltiņa, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore

Andris Eglājs, LNB Bibliotēku attīstības institūta direktors

14.15-15.30

Arhīvu, bibliotēku un muzeju sadarbība Latvijas vēsturesizpētē grāmatās „1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” un „Liecības par Kārli Ulmani LNVM krājumā”

Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā

Mutvārdu vēsture un autortiesības

Māra Zirnīte, projekta „Nacionālā mutvārdu vēsture” koordinatore, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” valdes priekšsēdētāja

15.30-15.45

Kafijas pārtraukums

15.45-16.15

Zemgaliešu vērtības 

Biruta Laijere, dzejniece

16.15-17.00

Novadpētniecība publiskajās bibliotēkās: analītiski kritisks skats no malas 

Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra galvenā bibliogrāfe-pētniece

Novadpētniecības datubāzes: bibliotekāra un lasītāja viedoklis

Ilvija Miza, Banku augstskolas bibliotēkas bibliotekāre

17.00-18.00

Lokālais saturs globālajā tīmeklī

Dagnija Avota, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja

Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Valda Dzelzkalēja, Pūres pagasta bibliotēkas vadītāja

18.00 – 20.30

Iepazīšanās ar muzeju Gunāra Ulmaņa vadībā

Vakara saviesīgā daļa „Pikšās”

20.30

Izbraukšana uz viesu namu „Lustes”

Vakara tējas baudīšana un neformālas sarunas

 

 

 


ceturtdiena, 2. oktobris 

 

8.00–8.30

Brokastis viesu namā „Lustes”

 

8.40

Izbraukšana uz Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju „Pikšas”

 

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”

„Pikšas”, Bērzes pagasts 

 

Moderatori:

Evija Vjatere, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra galvenā bibliogrāfe-pētniece

 

9.00–9.20

Ceļojošā izstāde „Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās”

Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

 

 

9.20–9.45

„Historia.lv” novadpētnieku sadarbības digitālā platforma vietējās vēstures materiālu apkopošanai, izpētei un pieejamības nodrošināšanai

Valters Grīviņš, vēsturnieks, portāla „Historia” galvenais redaktors

 

 

9.45-10.00

Bibliotēku loma un iespējas vietējā kultūras mantojuma attīstībā un iedzīvināšanā

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēku portāla redaktore

 

 

10.00–11.00

Atmiņas institūciju sadarbība nacionālajā un lokālajā līmenī

 

 

Pilsētas muzeja un bibliotēkas sadarbības perspektīvas lokālās vēstures izzināšanā

Alberts Rokpelnis, Valmieras muzeja pētnieks

Ugāles bibliotēkas sadarbība ar Leitnanta Rubeņa muzeju

Inese Rumpa, Ugāles bibliotēkas vadītāja

 

 

11.00–11.15

Kafijas pārtraukums

 

11.15–12.00

SARUNA AR DZEJNIEKU UN TULKOTĀJU ULDI BĒRZIŅU PAR DAŽĀDĪBU KULTŪRĀ: NACIONĀLĀS UN LOKĀLĀS VĒRTĪBAS 

 

 

Sarunu vada LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa

 

 

12.15–13.00

Izbraukšana uz viesu namu „Lustes”. Pusdienas

 

13.00–14.15

Izbraukšana uz Dobeli

Dobeles novadpētniecības muzeja, tūrisma informācijas centra un vēsturiskā tirgus laukuma apmeklējums 

 

14.15–15.00

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas apmeklējums

Pēcpusdienas kafija

 

15.00

Izbraukšana uz Rīgu

 

~16.30

Ierašanās Rīgā

 

 

 

 

 


Sanāksmi organizē:

 

LNB Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Mob.: 26306544
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

LNB Letonikas un Baltijas centrs
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV - 1423


Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 23, Dobele, LV-3701
Tālr.: 63781869
E-pasts: loretabaltina@inbox.lv
http://www.dobelesbiblioteka.lv

TREŠDIENA, 1. oktobris

10.00 – 10.15

Izbraukšana no Rīgas t/c „Origo” Satekles iela 4 (bijuša pasta vietā)

12.00–12.30

Ierašanās un iekārtošanās Bērzes pagasta viesu namā „Lustes”

12.30–13.15

Pusdienas

13.30

Izbraukšana uz Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju „Pikšas”

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”

„Pikšas”, Bērzes pagasts 

14.00-14.15

Konferences atklāšana

Andrejs Spridzāns, Dobeles novada domes priekšsēdētājs 

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

 

Moderatori:

Loreta Baltiņa, Dobeles novada Centrālās bibliotēkas direktore

Andris Eglājs, LNB Bibliotēku attīstības institūta direktors

14.15-15.30

Arhīvu, bibliotēku un muzeju sadarbība Latvijas vēsturesizpētē grāmatās „1918.–1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās” un „Liecības par Kārli Ulmani LNVM krājumā”

Irina Zeibārte, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā

Mutvārdu vēsture un autortiesības

Māra Zirnīte, projekta „Nacionālā mutvārdu vēsture” koordinatore, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” valdes priekšsēdētāja

15.30-15.45

Kafijas pārtraukums

15.45-16.15

Zemgaliešu vērtības 

Biruta Laijere, dzejniece

16.15-17.00

Novadpētniecība publiskajās bibliotēkās: analītiski kritisks skats no malas 

Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra galvenā bibliogrāfe-pētniece

Novadpētniecības datubāzes: bibliotekāra un lasītāja viedoklis

Ilvija Miza, Banku augstskolas bibliotēkas bibliotekāre

17.00-18.00

Lokālais saturs globālajā tīmeklī

Dagnija Avota, Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja

Daiga Brigmane, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas vadītāja

Valda Dzelzkalēja, Pūres pagasta bibliotēkas vadītāja

18.00 – 20.30

Iepazīšanās ar muzeju Gunāra Ulmaņa vadībā

Vakara saviesīgā daļa „Pikšās”

20.30

Izbraukšana uz viesu namu „Lustes”

Vakara tējas baudīšana un neformālas sarunas

 

 

 


ceturtdiena, 2. oktobris 

 

8.00–8.30

Brokastis viesu namā „Lustes”

 

8.40

Izbraukšana uz Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeju „Pikšas”

 

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs „Pikšas”

„Pikšas”, Bērzes pagasts 

 

Moderatori:

Evija Vjatere, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja

Kristīne Zaļuma, LNB Letonikas un Baltijas centra galvenā bibliogrāfe-pētniece

 

9.00–9.20

Ceļojošā izstāde „Latvijas pilsētas grāmatās un digitālajās kolekcijās”

Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre

 

 

9.20–9.45

„Historia.lv” novadpētnieku sadarbības digitālā platforma vietējās vēstures materiālu apkopošanai, izpētei un pieejamības nodrošināšanai

Valters Grīviņš, vēsturnieks, portāla „Historia” galvenais redaktors

 

 

9.45-10.00

Bibliotēku loma un iespējas vietējā kultūras mantojuma attīstībā un iedzīvināšanā

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra Bibliotēku portāla redaktore

 

 

10.00–11.00

Atmiņas institūciju sadarbība nacionālajā un lokālajā līmenī

 

 

Pilsētas muzeja un bibliotēkas sadarbības perspektīvas lokālās vēstures izzināšanā

Alberts Rokpelnis, Valmieras muzeja pētnieks

Ugāles bibliotēkas sadarbība ar Leitnanta Rubeņa muzeju

Inese Rumpa, Ugāles bibliotēkas vadītāja

 

 

11.00–11.15

Kafijas pārtraukums

 

11.15–12.00

SARUNA AR DZEJNIEKU UN TULKOTĀJU ULDI BĒRZIŅU PAR DAŽĀDĪBU KULTŪRĀ: NACIONĀLĀS UN LOKĀLĀS VĒRTĪBAS 

 

 

Sarunu vada LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa

 

 

12.15–13.00

Izbraukšana uz viesu namu „Lustes”. Pusdienas

 

13.00–14.15

Izbraukšana uz Dobeli

Dobeles novadpētniecības muzeja, tūrisma informācijas centra un vēsturiskā tirgus laukuma apmeklējums 

 

14.15–15.00

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas apmeklējums

Pēcpusdienas kafija

 

15.00

Izbraukšana uz Rīgu

 

~16.30

Ierašanās Rīgā