2014. gada 24. aprīlī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavā (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks "Maģistru diena". Uz pasākuma pirmo daļu – "Maģistru lasījumiem" – aicināti visi nozares interesenti, savukārt otrā daļa būs praktiskais seminārs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (LU SZF) Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studentiem.

 

Pirmā daļa "Maģistru lasījumi" sāksies plkst. 11:00, kad arī notiks tikšanās ar LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas maģistra studiju programmas 2013.gada absolventi, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietnieci darbā ar pagastu bibliotēkām Sanitu Tilgali.

 

Ierosmi studijām Sanita guvusi 2011. gadā, kad, pateicoties Kultūras informācijas sistēmu centra un Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstam, viņai radās iespēja doties uz prestižo konferenci "Next Library – 2011": "Tiekoties ar bibliotekāriem no dažādām pasaules valstīm, redzēju aizrautību, runājot par savu profesiju, mērķiem un idejām; sapratu, ka mūsu veiktais darbs ir atšķirīgs izpildījumā, bet tā saturs ir līdzīgs, vienalga – atrodamies Latvijā, Ķīnā, Dānijā vai jebkurā citā valstī. Atgriežoties mājās, nolēmu, ka man bibliotekāru vidē jāiekļaujas pilnvērtīgi un jāiegūst bibliotekārā izglītība. Rakstot pieteikumu Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmai, maģistra darbu izlēmu rakstīt par bibliotēku mārketingu. Šī tēma daļēji sasaucās ar manu iepriekšējo izglītību – uzņēmējdarbību. Izstrādātā maģistra darba nosaukums –"Mārketinga stratēģija reģionu galvenajās bibliotēkās"."

 

Mūsdienu bibliotēkas piedāvā ļoti daudzpusīgu pakalpojumu klāstu, tāpēc ekonomikas teorijā balstītas idejas bibliotēku ikdienā iegūst arvien lielāku popularitāti. Lai labāk izprastu klientu vajadzības, bibliotēkām jāidentificē savas vājās un stiprās puses, jābūt elastīgām un jāseko līdzi pārmaiņām un inovācijām. Sanitas Tilgales maģistra darbs ir pētījums par mārketinga stratēģijas efektivitāti reģionu galvenajās bibliotēkās Kurzemē (bibliotēku lietotāju un nelietotāju skatījums uz piedāvātajiem pakalpojumiem, "mārketinga mikšļa" elementi bibliotēku darbā u. c.). Pasākuma gaitā būs iespēja iepazīties ne tikai ar darba saturu, bet arī tā tapšanas gaitu, ieteicamajām maģistra darba rakstīšanas stratēģijām un potenciālajām problēmsituācijām. Jaunā maģistre dalīsies arī informācijā par jaunāko inovatīvo pieredzi Kuldīgas reģiona bibliotēkās.

 

Plkst. 13:00 sāksies "Maģistru dienas" otrā daļa – studentu praktiskais seminārs. Tā gaitā nozares studenti iepazīsies ar Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas speciālistu sagatavoto tematisko izstādi par informācijas sabiedrību, analizēs izdevumus un tajos atspoguļotās teorētiskās atziņas.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
LNB Bibliotēku attīstības institūta
Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
Tālr.: 67312808