2013. gada 19. decembrī plkst. 18:00 Doma baznīcā (Rīgā, Herdera laukumā 6) notiks Gaismas dievkalpojums, lai kopīgi aizlūgtu par izglītību Latvijā, Gaismas tīklu, Nacionālo bibliotēku un skolotājiem.